Úvod Program Fotografie

This sentence is invisible

This sentence is invisible

Vítejte na stránkách politické strany KDU-ČSL + Aktivní DrnováciVážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,

končí další volební období, ve kterém vedení naší obce, kde v zastupitelstvu jsme měli i naše členy, řešilo řadu problematik souvisejících se snahou o zlepšení kvality života místních obyvatel. Řadu záměrů z našeho minulého volebního programu se nám podařilo prosadit – například jednoznačně naší zásluhou byla provedena výsadba nyní zdárně odrůstajícího stromořadí k Chocholíku.

V novém volebním období však pro naše zvolené zastupitele čeká také mnoho práce. Při výběru osob do obecního zastupitelstva se proto zamyslete nad tím kdo z navrhovaných kandidátů je schopen zajistit realizaci volebních programů tak, aby obec dále vzkvétala a obyvatelům všech věkových kategorií, od dětí až po seniory, se zde žilo lépe. Aktuálních úkolů k řešení je řada – od zlepšení komunikace mezi vedením obce a občany, zastavení procesu chátrání obecních budov bývalé fary a kina, zkrášlení středu obce a jejích dílčích částí, atd., další úkoly však přibývají. Rozvoj naší obce se odvíjí především od množství dostupných finančních prostředků. Míníme proto, že v realizaci velkých investičních akcí již nelze pokračovat v dosavadním trendu bez zajišťování dotačních podpor - viz stavba sportovní haly u Základní školy a přístavba Mateřské školy. Obecní pokladna není bezedná.

Vážení spoluobčané, do nynějších voleb stavíme především ty kandidáty, kteří znají místní problémy, potřebné záměry dovedou prosadit a pro obec již kus práce zdárně odvedli. Za kandidáty do voleb však stavíme i naše mladé spoluobčany, kteří mají zájem se na dalším rozvoji naší obce aktivně podílet.

© 2018 Jakub Vlček